متن خبر:

متن خبر:
.2.1 خبر و گزارش تصویری در یک خبر: وقتی متن خبر کامل است و تعداد عکس ها نیز زیاد است عکس ها را در قالب
یک خبر جدا)گزارش تصویری( کار می کنیم.
.2.1 عدم درج” به گزارش باشگاه خبرنگاران بسیج پرس از …” :
.2.1.1 متن خبر باید با عبارت “به گزارش باشگاه خبرنگاران بسیج پرس از ناحیه …،” شروع شود.
.2.1.1 وقتی خبر از باشگاه خبرنگاران حوزه درج می شود با عبارت “به گزارش خبرنگار بسیج پرس از حوزه … ناحیه …”
شروع شود.
.2.1 نادرستی عبارت” به گزارش باشگاه خبرنگاران بسیج پرس از …” :
.2.1.1 متن عبارت “به گزارش باشگاه خبرنگاران بسیج پرس از ناحیه…،” باید صحیح نوشته شود.اگر خبر از باشگاه
خبرنگاران بسیج پرس حوزه است باید نوشت: “به گزارش باشگاه خبرنگاران بسیج پرس از حوزه …ناحیه..،”.
.2.1.1 دیگر کلمه بسیج پرس لینک نمیخواهد.با نوشتن کلمه بسیج پرس بطور اتوماتیک به صفحه اصلی لینک داده می
شود.
.1 کامل نبودن عناصر خبری: باید سعی شود تا جای ممکن به اطلاع خبر افزود و عناصر خبری را به کار برد)این برنامه کی،
چگونه، کجا، توسط چه کسی و … برگزار شده(
 نکته : هرچه عناصر خبری بیشتر باشد بهتر است.
.1 تنظیم خبر به صورت گزارش: خبر را نباید به صورت گزارش تنظیم کرد.)نباید تمام اطلاعات خبر پشت سر هم گفته
شود بلکه باید با استفاده کردن از افعال مناسب مطلب را به شکل خبری تنظیم کرد.(
.2.1 عدم تنظیم به سبک “هرم وارونه ” : خبر یک برنامه را نباید به همان صورتی که اتفاق افتاده نوشت.مثلا اینکه اول قرآن
قرائت شد،سپس سرود جمهوری و بعد..بلکه بخش مهم خبر را باید در ابتدای خبر آورد و در ادامه، بخش های دیگر
برنامه را بر اساس اولویت ذکر می کنیم.

.1 پاراگراف طولانی: بهتر است تمام اطلاعات خبر در پاراگراف اول متن خبر گفته نشود و بهتر است که بعضی
پارامترها)مثلا زمان و مکان برگزاری برنامه( را در پاراگراف های بعدی گفت. چون زمانی که تمام اطلاعات خبر در
پاراگراف اول گفته شود خواننده رغبتی نمی کند بقیه خبر را بخواند.
.2.2 جمله طولانی: جمله های متن خبر نباید خیلی طولانی باشد.
.2.5 عدم درج سمت شخص: در خبر وقتی اسم شخصی ذکر می شود حتما باید سمت وی قید شود.
.2.5 نگارش نامناسب/نیاز به ویرایش:
.2.5.1 خبر نباید به صورت عامیانه تنظیم شود. باید از افعال مناسب استفاده کرد و به خبر شکل مناسبی داد.
.2.5.1 متن خبر به صورت اطلاعیه تنظیم نشود. بعضی از اخبار در وسط متن به صورت عبارت و بدون جمله بندی درج
می شود که صحیح نیست.
.2.5.1 خبر نباید مبهم باشد. اگر در مورد شخصیت و یا مکان ناشناخته ای صحبت می شود، باید در مورد آن توضیح
داده شود
.2.5.1 زمان و مکان وقوع برنامه را باید به صورت جمله بندی آورد.
.2.5.2 متن خبر نباید رنگی باشد.
.2.5 کوتاه بودن متن خبر:
.2.5.1 متن خبر نباید خیلی کوتاه باشد.
.2.5.1 اگر متن خبر کوتاه است با درج یک بک گراند به متن خبر اضافه میکنیم)آیا چنین برنامه ای قبلا هم برگزار شده
و یا مطالب مرتبط با این خبر(
.2.5 قید نکردن آدرس در پیش خبر: برای پیش خبر برنامه حتما باید آدرس دقیق محل برگزاری برنامه نوشته شود.
.2.15 همخوانی نداشتن تیتر، لید و متن خبر: تیتر، لید و متن خبر باید بهم مرتبط بوده و باهم همخوانی داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
×

سلام هم اکنون پشتیبان آموزشگاه در واتس اپ آنلاین می باشد.

سوالات و پیگیری های خود را هم اکنون با انتخاب پشتیبان شروع کنید...

× گفتگو آنلاین با پشیبان