دوره های منتخب 1403

آموزشگاه رسانه مجری دوره های تخصصی خبر و رسانه در ایران.

  دوره کارگاهی فشرده عکاسی خبری

  آموزشگاه رسانه تهران به عنوان مرکز تخصصی آموزش رسانه در کشور مفتخر به برگزاری دوره آموزشی تخصصی به صورت کارگاهی …

  دوره کارگاهی فشرده یکروزه عکاسی خبری با مدرک رسمی

  آموزشگاه رسانه به عنوان مرکز تخصصی آموزش رسانه در کشور مفتخر به برگزاری دوره آموزشی تخصصی به صورت کارگاهی  عکاسی…

  دانلود فایل های آموزشی

   ثبت نام کلاس خبرنگاری

   آموزشگاه رسانه به عنوان اولین و تخصصی ترین مرکز آموزشی رسانه در کشور مفتخر به برگزاری دوره های تخصصی خبرنگاری…

   آخرین اخبار روز آموزش