دوره جامع تربیت خبرنگاری

معرفی نگاری:
امروزه اخبار بخش مهمی از زندگی مردم است و به دليل وجود نیاز جامعه به اطلاعات وسيع، رقابت و توسعه روز افزون مطبوعات، رسانه ها و خبرگزاری ها، حضور خبرنگارانی خبره که بتوانند با نگاهی عالمانه، حیقیت طلب و جستجوگر در هر موضوعی اخبار را بنویسند، گزارش تهیه کنند و تحلیل درستی ارائه دهند، بیش از پیش احساس می شود.
خبرنگاری نیز مانند هر حرفه ی دیگری نیازمند ابزار و مهارت هایی است تا بتوان رسالت خبرنگاری را به درستی انجام داد. از همین رو آموزشگاه رسانه اقدام به برگزاری می نماید.

جهت ثبت نام تماس بگیرید 02191016945


دوره تخصصی خبرنگاری

سر فصل های دوره جامع تربیت خبرنگاری : ⇓

 • سواد رسانه
 • خبرنگاری بحران
 • گزارش نویسی
 • یادداشت نویسی
 • تجربه نگاری
 • مصاحبه
 • تیتر لید
 • خبر نویسی
 • جریان شناسی
 • شبکه اجتماعی
 • سوژه یابی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا