نظریه وابستگی

نظریه وابستگی :
بعد از انقلاب صنعتی و فروپاشی حکومتهای فئودالیته، روستاها خالی از سکنه شدند و شهرها به شدت گسترش
یافتند . در ابتدا شهرنشینی واژه ای پَست به حساب می آمد ، زیرا اکثر شهرنشینان در اروپا رعیتی بودند که فاقد
آب و زمین بوده و سابقه اشرافی گری هم نداشتند ، اما امروز تبدیل به متخصصانی شده بودند که اشرافیت قرون
وسطی را به تسلط خود درآورده بودند .
اما آنچه در اینجا برای ما مهم است این است که چرا امروزه در شهرها مردم به شدت به رسانه های جمعی
وابسته اند ، در صورتیکه در روستاها اینگونه نیست . در این جاست که نظریه وابستگی خودنمایی می کند.
بر اساس این نظریه مردمانی که در روستا زندگی می کنند دارای تقسیم کار مکانیکی بوده ، یعنی هم از لحاظ
مهارتهای اقتصادی و هم ذهنیات و عقاید و تفکر و حتی احساسات هم کاملاً به هم شبیه اند و در روستاها هیچ
تفاوتی از لحاظ زبان و نژاد و تحصیلات و اقتصاد و فرهنگ و مذهب وجود ندارد .
بین فقیر و غنی در روستا از لحاظ تغذیه و سبک زندگی هیچ تفاوتی را مشاهده نمی نماییم . در نتیجه می بینیم
که در روستاها ارتباطات رودررو ، چهره به چهره و صمیمی است و بسیاری از تجربیات و فرهنگ گذشتگان در
هنگام کار دسته جمعی و شب نشینی ها منتقل می شود . پس نیازی به مراجعه به رسانه های جمعی دیده
نمی شود . اما در شهرها به دلیل اینکه افراد از طبقات اقتصادی مختلف نژادها ، زبان ها ، فرهنگ ها، مذاهب و
تفکرات سیاسی مختلفند ، هر چند که در شهرها تراکم جمعیت نسبت به روستاها بیشتر است ، اما به همان نسبت
فاصله اجتماعی بین شهرنشینان نیز زیاد است . پس می بینیم که در شهرها ارتباطات خونی و خانوادگی به شدت
تضعیف شده و اگر ارتباطی است بیشتر در بین افراد هم شأن اقتصادی و فرهنگی است که اینگونه ارتباطات نیز
نسبت به روستاها بسیار کم است .
امروزه شهروند شهری کاملاً منفعت گرا شده است، یعنی منافع شخصی را بر منافع جمعی ترجیح می دهد .
بخصوص در دوران بحرانهای اقتصادی دیگر کسی برای وجدان جمعی جامعه کار نمی کند و همه چیز را برای خود
می خواهد . سرمایه زندگی شهری امروزه ستیزه جویی و رقابت است و به یکدیگر به عنوان رقیب نگاه می کنند تا
رفیق . پس ارتباطات شب نشینی بسیار کاهش یافته و افراد مجبورند اطلاعات مورد نیاز خود را از رسانه ها بگیرند
و اگر شب نشینی نیز وجود دارد؛ معمولاً در این شب نشینی ها باز هم به تفسیر اطلاعات می پردازند که ازرسانه ها
دریافت کرده اند .

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
×

سلام هم اکنون پشتیبان آموزشگاه در واتس اپ آنلاین می باشد.

سوالات و پیگیری های خود را هم اکنون با انتخاب پشتیبان شروع کنید...

× گفتگو آنلاین با پشیبان