تیتر:

تیتر:
.1.1 تیتر نامناسب/مبهم:
.1.1.1 تیتر نباید ناقص باشد و باید مفهوم را به مخاطب برساند.
.1.1.1 بهتر است تیتر فعل داشته باشد.
.1.1 تیتر طولانی: تیتر ترجیحا نباید بیشتر از هشت کلمه باشد.
.1.1 درج علامت در تیتر: ترجیحا تیتر نباید هیچ علامتی داشته باشد
.1.1 اسم شخص در تیتر: وقتی تیتر یک جمله از سخنران است، عنوان سخنران در تیتر نوشته می شود)نباید اسم سخنران
را نوشت(
.1.2 دوتیتری/سه تیتری: دو تیتری و سه تیتری فقط برای اخبار مهم به کار می رود.مثل خبرهای مربوط به رهبری.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
×

سلام هم اکنون پشتیبان آموزشگاه در واتس اپ آنلاین می باشد.

سوالات و پیگیری های خود را هم اکنون با انتخاب پشتیبان شروع کنید...

× گفتگو آنلاین با پشیبان