ارزیابی رتبه خبرنگاران

بخش خبرنگاران

توضیحات گردش کار ارزیابی رتبه خبرنگاری

راهنمای ثبت درخواست ارزیابی رتبه رزونامه نگاری

کاربر گرامی ، لطفاً قبل از شروع مراحل ثبت نام ، راهنمای زیر را به دقت مطالعه فرمایید .

در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام نکرده اید ، ابتدا وارد بخش ثبت نام اشخاص حقیقی شده و پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری و کلمه عبور ، وارد ناحیه کاربری خود در سامانه شوید . برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به راهنمای ثبت نام اشخاص حقیقی مراجعه فرمایید . پس از انجام ثبت نام اولیه با وارد شدن به ناحیه کاربری خود ، بخش های اطلاعات شخصی ، اسناد ، سوابق شغلی ، سوابق تحصیلی را تکمیل نمایید. شایان ذکراست تکمیل این بخش ها و شرکت در آزمون قانون مطبوعات برای ثبت درخواست ارزیابی رتبه روزنامه نگاری ، ضروری می باشد.

تکمیل اطلاعات ذیل الزامی است :

1. بخش اطلاعات شخصی

پس از تکمیل بخش اطلاعات شخصی ، با انتخاب کلید  اطلاعات ثبت خواهد شد.

مشاهده نکردن کلید  به معنای آنست که قبلا اطلاعات شما بررسی و تایید شده ، لذا برای ویرایش آن به بخش ویرایش اطلاعات ویرایش اطلاعات شخصی مراجعه فرمایید و پس از ویرایش اطلاعات گزینه  را انتخاب نمایید.


2.بخش سوابق تحصیلی

پس از وارد کردن اطلاعات در بخش سوابق تحصیلی ،  برای ثبت اطلاعات کلید   را انتخاب نمایید.

در صورت وجود اشتباه در اطلاعات ثبت شده ، با انتخاب کلید   اطلاعات حذف خواهد شد.

مشاهده نکردن کلید های حذف و ذخیره به منزله بررسی و تایید شدن اطلاعات وارد شده قبلی شما می باشدو برای ویرایش آن می بایست به بخش ویرایش اطلاعات ویرایش اطلاعات تحصیلی مراجعه فرمایید و پس از ویرایش اطلاعات کلید  را انتخاب نمایید.


3.بخش سوابق شغلی

پس از وارد کردن اطلاعات بخش سوابق شغلی ،  برای ثبت اطلاعات کلید   را انتخاب نمایید.

در صورت وجود اشتباه در اطلاعات ثبت شده با انتخاب کلید   اطلاعات حذف خواهد شد.

مشاهده نکردن کلید های حذف و ذخیره به منزله بررسی و تایید شدن اطلاعات وارد شده قبلی شما می باشدو برای ویرایش آن می بایست به بخش ویرایش اطلاعات ویرایش اطلاعات شغلی مراجعه فرمایید و پس از ویرایش اطلاعات کلید   را انتخاب نمایید.


4.بارگذاری اسناد :

بارگذاری اسناد مورد نیاز برای تشکیل پرونده خبرنگاری شامل موارد زیر می باشد:

 • تصویر صفحات اول ، دوم و توضیحات شناسنامه
 • تصویر روی کارت ملی
 • تصویر سوابق تحصیلی
 • تصویر سوابق شغلی

پس از بارگذاری اسناد با انتخاب کلید  تصاویر در سامانه ذخیره خواهد شد.


5.شرکت در آزمون الکترونیکی قانون مطبوعات

پس از انتخاب گزینه ارزیابی آشنایی با قانون مطبوعات ، صفحه زیر باز خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای بخش ارزیابی آشنایی با قانون مطبوعات مراجعه فرمایید .


پس از تکمیل اطلاعات شخصی با مراجعه به بخش خبرنگاران، اطلاعات خواسته شده زیر را تکمیل نمایید:

سوابق خبرنگاری

برای ثبت سوابق شغلی رسانه ای اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:

1.عنوان رسانه

ابتدا کلید  را انتخاب کنید.

 

پس از انتخاب نوع رسانه و وارد کردن نام رسانه،رسانه خود را جستجو و سپس انتخاب نمایید.

 

2. تاریخ شروع کار

3. ثبت وضعیت اشتغال به کار

در صورتی که در سابقه شغلی ذکر شده همچنان مشغول به کار هستید گزینه بلی و در غیر اینصورت با ثبت گزینه خیر ، تاریخ پایان کار را وارد نمایید .

4.انتخاب سمت

عنوان سمت فعالیت رسانه ای خود را از موارد زیر انتخاب نمایید.

5. حوزه فعالیت

عنوان حوزه فعالیت رسانه ای خود را از موارد زیر انتخاب نمایید.

6. تصویر مدرک

با فشردن دکمه    فایل تصویری سابقه شغلی مطبوعاتی خود را بارگذاری نمایید.

پس از تکمیل نمودن اطلاعات ، با انتخاب گزینه    اطلاعات ثبت خواهد شد.

تذکر:

برای ارائه اسناد و مدارک فعالیت در حوزه رسانه می توانید یکی از مدارک ذیل را ارائه نمایید :

 • برای رسانه های در حال همکاری
  • قرارداد کاری
  • تصویر سابقه بیمه
 • برای رسانه های پایان همکاری علاوه بر موارد فوق می توانید اسناد زیر را ارائه دهید:
  • تصویر سابقه بیمه

آثار

برای ثبت آثار به شیوه زیر عمل نمایید :

1. نوع اثر

نوع اثر را از موارد زیر انتخاب نمایید.

2. عنوان اثر

3.نام رسانه

نام رسانه خود را انتخاب نمایید.

تذکر :

در صورتیکه نوع رسانه از نوع چاپی باشد شماره صفحه را وارد و تصویر اثر را بارگذاری نمایید.

4. شماره مسلسل :

ذکر شماره مسلسل اختیاری است .

5.نشانی اینترنتی اثر

6.تاریخ انتشار اثر

پس از وارد کردن اطلاعات بالا، با انتخاب کلید  اطلاعات ثبت می شود.

تذکر:

 • در بخش آثار حداکثر 6 اثر از سه ماهه اخیر می توانید ثبت نمایید. بنابراین با توجه به ارزیابی از آثار ارائه شده حتی المقدور آثار کیفی خود را بارگذاری کنید.
 • صرفا آثار چاپ شده در دوره انتشار های “روزنامه، هفته نامه، دو هفته نامه، ماهنامه، دو ماهنامه، پایگاه خبری، خبرگزاری ها، لوح فشرده – هفته نامه، لوح فشرده – ماهنامه” مورد پذیرش می باشد.
 • در صورتیکه نام صاحب اثر بر روی اثر درج نشده است ، ارائه تأییدیه مدیرمسئول رسانه و بارگذاری آن در بخش سایر سوابق الزامی می باشد.

دوره های مرتبط

صرفا دوره های گذرانده شده در دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها و موسسات دارای مجوز از آن دفتر مورد پذیرش می باشد.

برای ثبت دوره موارد زیر را وارد نمایید:

1. نام دوره

برای ثبت اطلاعات دوره های مرتبط رسانه ای ، یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید.

2. نام مرکز آموزشی

3.سال برگزاری آزمون

منظور سال برگزاری آزمون پایان دوره مورد نظر می باشد .

4. نوع دوره

بر اساس دوره گذرانده شده ، یکی از موارد کوتاه مدت یا بلند مدت را انتخاب نمایید.

5. مدت زمان دوره

تعداد ساعات دوره گذرانده شده را وارد نمایید.

6. شرح

در صورت نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی دوره ، مطالب خود را در این بخش ثبت کنید .

7. تصویر مدرک

با فشردن دکمه    فایل تصویری دوره مرتبط را بارگذاری نمایید.

پس از تکمیل نمودن اطلاعات این بخش ، با انتخاب گزینه    اطلاعات ثبت خواهد شد.

در صورت وجود اشتباه در اطلاعات ثبت شده با انتخاب کلید  اطلاعات حذف خواهد شد.


دوره های زبان

برای ثبت دوره های زبان اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:

1.دوره زبان

برای ثبت دوره زبان گذرانده شده ، نام آن را انتخاب نمایید.

2.نام آموزشگاه

نام آموزشگاه یا موسسه ای که در آن دوره زبان گذرانده شده است را درج نمایید .

3.مهارت

درجه تسلط خود به زبان انتخاب شده را از موارد زیر انتخاب نمایید.

4.تصویر مدرک

با فشردن دکمه    فایل تصویری دوره زبان خود را بارگذاری نمایید.

پس از تکمیل نمودن اطلاعات ، با انتخاب گزینه    اطلاعات ثبت خواهد شد.


عضویت در انجمن

قبل از ثبت اطلاعات در این بخش از وجود نام خود در بخش اعضای سایت انجمن مطمئن شوید.

برای ثبت عضویت در انجمن اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:

1.نام انجمن

   ابتدا نام انجمن را از فهرست مربوطه انتخاب کنید.

2.تاریخ عضویت در انجمن

3.نشانی سایت

درج لینک فهرست اعضای آن انجمن که نام و سابقه عضویت شما را نشان می دهد در بخش نشانی سایت الزامی است .

پس از تکمیل نمودن اطلاعات ، با انتخاب گزینه    اطلاعات ثبت خواهد شد.


سایر سوابق

برای ثبت سایر سوابق اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:

1.نوع

برای ثبت و ارسال مستندات تکمیلی ، از بین موارد زیر یکی را انتخاب نمایید.

برای استعلام بیمه تامین اجتماعی ، ثبت مدت زمان بیمه ، با درج تعداد سال و ماه بیمه شدن الزامی می باشد.

2.توضیحات

توضیحات تکمیلی در مورد سوابق را وارد نمایید.

3.تصویر مدرک

در این بخش هر گونه اسناد و مدارک مرتبط با حوزه روزنامه نگاری و گذراندن دوره های کارآموزی و تألیفات در حوزه رسانه با ارائه تصویر اسناد آن قابل پذیرش بوده و به تشخیص کارگروه می تواند در رتبه روزنامه نگاری موثر باشد.  برای ثبت هریک از موارد به نکات زیر توجه فرمایید :

 1. برای ثبت دوره کارآموزی ارائه تصویر تأییدیه گذراندن دوره الزامی می باشد.
 2. برای ثبت تألیفات ، تصویر صفحه شناسنامه کتاب را ارائه نمایید.
 3. تأییدیه آثار می بایست بر روی سربرگ و به مهر و امضای مدیر مسئول نشریه برسد.
 4. برای استعلام بیمه تأمین اجتماعی ارائه تصویر برگه استعلام که از طریق سایت آن سازمان یا مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی اخذ شده باشد ، الزامی است.

جوایز مطبوعاتی

برای ثبت جوایز مطبوعاتی رسانه ای ، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:

1.عنوان

عنوان جایزه را وارد کنید.

2.رتبه

3.سال

سال برگزاری جشنواره مطبوعاتی را وارد نمایید.

4.رشته

5.تصویر مدرک

با فشردن دکمه    فایل تصویری مدرک خود را بارگذاری نمایید.

تذکر :

 • لطفا از ارائه لوح سپاس و تقدیرنامه خودداری نمایید.
 • ارائه تصویر مدرک الزامی است و در صورت عدم دسترسی به مدرک ، تصویر خبر برگزیدگان ، که در رسانه ها چاپ شده است و یا تصویر جایزه اهدایی مورد پذیرش می باشد. .

ثبت درخواست ارزیابی رتبه روزنامه نگاری

پس از تکمیل اطلاعات بالا در بخش درخواست جدید، با انتخاب گزینه یثبت درخواست ارزیابی رتبه روزنامه نگاری و تایید اطلاعات شخصی، سوابق تحصیلی، سوابق شغلی، تایید آثار، آزمون و مدارک کد رهگیری برای درخواست صادر می شود.

در صفحه های باز شده سه گزینه وجود دارد:

1.

در صورت تایید اطلاعات ثبت شده ، کلید مورد نظر را زده و به مرحله بعد خواهید رفت.

2.

با انتخاب این کلید به مرحله قبل خواهید رفت.

3.

در صورت وجود نقص در اطلاعات ثبت شده در هر بخش می توانید با انتخاب کلید ویرایش همان موضوع به صفحه مورد نظر رفته و اطلاعات آن بخش را ویرایش نمایید .

برای ویرایش اطلاعات ثبت شده مراحل زیر را انجام دهید:

 1. اطلاعات دارای نقص را  نمایید.
 2. اطلاعات جدید را وارد نموده سپس کلید  را انتخاب نمایید.

پس از اعمال تغییرات و ویرایش اطلاعات ، برای تکمیل فرآیند ثبت تقاضای ارزیابی رتبه خبرنگاری ، مجددا به بخش خبرنگاران –فهرست درخواست ها – ثبت درخواست ارزیابی رتبه روزنامه نگاری مراجعه فرمایید .

تذکر:

در بخش تاییدآزمون ، حداقل یک بار شرکت در آزمون ضروری می باشد.

پس از تایید مراحل بالا کد رهگیری درخواست نمایش داده می شود . همچنین وضعیت درخواست در این مرحله بررسی نشده می باشد .

شایان ذکر است ، ثبت درخواست زمانی تکمیل می شود که از سامانه کد رهگیری دریافت نمایید و وضعیت درخواست به حالت “بررسی نشده ” تبدیل شود .

برای پیگیری درخواست خود با مراجعه به بخش خبرنگاران – فهرست درخواست ها ، از آخرین وضعیت آن مطلع شوید .

شیوه ارزیابی رتبه خبرنگاری

1.هر سال سابقه کاری در رسانه با توجه به درجه کیفی رسانه بین 1 تا 3 امتیاز و حداکثر تا 90 امتیاز تعلق می گیرد.

 • امتیاز این بخش به شرطی محاسبه می شود که روزنامه نگار بودن فرد با شواهدی (از جمله: عنوان روزنامه نگاری در بیمه، آثار و یا شناخت اعضاء کمیسیون) مسجل شده باشد.
 • برای سابقه، گواهی اشتغال به کار ضرورت ندارد و صرفاً راستی آزمایی از طریق فهرست بیمه، انجام می شود.
 • حداکثر 10سال سایقه کاری پذیرفته می شود و متقاضی می بایست در حال حاضر مشغول به حرفه روزنامه نگاری باشد .در غیر اینصورت حسب امتیاز کسب شده، عبارت پیشکسوت یا سایر عبارت های مشابه به تشخیص کمیسیون، روی کارت درج می شود.
 • برای متقاضیانی که سابقه کار بیمه رسانه ای، کمتر از 2 سال دارند کارت حرفه ای صادر نمی شود، مگر آن که امتیاز آثار آنها حداقل 25 باشد. همچنین برای روزنامه‌نگاران شاخص به تشخیص کمیسیون، سابقه کار غیر بیمه‌ای آنان نیز منظور می‌شود.
 • رتبه یا امتیاز کیفی رسانه محل خدمت در امتیاز متقاضی لحاظ می شود.
 • صرفا سوابق بیمه ای رسانه ای به عنوان سابقه بیمه مطبوعاتی مورد پذیرش می باشد و سوابق دیگر و بیمه صندوق هنر جزء سوابق بیمه ای محسوب نمی شود.
 • رده های دبیر، سردبیر به ترتیب ضرایب ٢ و ٣ می گیرند. تعیین مشاغل هم تراز دبیری و سردبیری در رسانه های غیرچاپی نیز به تشخیص کمیسیون است. امتیاز سردبیران ماهنامه ها نیز معادل هفته نامه ها به شمار می آید. برخورداری از امتیاز دبیری یا سردبیری برای 15 روزنامه اول و 5 خبرگزاری اول و 5 پایگاه خبری اول کشور، وجود نام و سمت فرد در شناسنامه یا ارائه نامه مدیر مسئول (تأیید سمت فرد) کفایت می کند امّا برای سایر رسانه ها،‌درج سمت در فهرست بیمه ای یا شناخت اعضای کمیسیون لازم است.
 • چنانچه سمت فرد در فهرست بیمه با عناوین روزنامه نگارانه باشد (نظیر خبرنگار، عکاس، دبیر، سردبیر و گزارشکر و …) با ضریب 1 در غیر این صورت با ضریب 0.9 محاسبه می شود.
 • نحوه ارزشیابی سابقه کاری به شرح زیر محاسبه می شود :

ضریب سمت فرد در فهرست بیمه * ضریب سمت فرد در رسانه* امتیاز کیفی رسانه* ضریب نوع رسانه ×

2.هر اثر با توجه به قالب روزنامه نگاری (ضریب 1 یا 2) و کیفیت اثر (ضریب 1 تا 3) ضربدر امتیاز کیفی همان رسانه می شود و حداکثر 36 امتیاز در نظر گرفته شده است.

 • ضرایب قالب ها به شرح زیر است:

ضریب 1: خبر، عکس خبری، یادداشت

ضریب 2: سرمقاله، گزارش، مصاحبه،‌ چند رسانه ای، گزارش خبری، اینفوگرافیک

 • آثار بدون امضاء صرفاً در صورت تأیید اعضای کمیسیون و با توجه به سایر قرائن یا شناخت آنان از متقاضی پذیرفته می شود. (یا با تأیید مدیران مسئول رسانه های با امتیاز کیفی بالاتر از متوسط، 15 روزنامه اول و 5 خبرگزاری اول مطابق طرح های رتبه بندی ذیربط).

3.در ازای گذراندن هر دوره مرتبط بلند مدت (بالای 120 ساعت) 5 امتیاز و هر دوره کوتاه مدت (کمتر از 120 ساعت) 2 امتیاز و حداکثر تا 10 امتیاز تعلق می گیرد.

4.به تشخیص کارگروه برای هر زبان بین 5 تا 10 امتیاز و حداکثر تا 20 امتیاز در نظر گرفته شده است.

5.امتیاز هر جایزه از حاصل ضرب رتبه فرد(حداکثر 3 امتیاز) در قالب روزنامه نگاری (1 یا 2) به دست می‌آید و حداکثر تا 18امتیاز در نظر گرفته شده است .

6.نحوه محاسبه امتیاز سوابق تحصیلی برای کسانی که دارای مدرک روزنامه نگاری یا علوم ارتباطات هستند، امتیاز مورد نظر با ضریب 1.5 محاسبه می شود. (فقط در یک مقطع) و چنانچه مدرک بعدی آنان در رشته غیرمرتبط باشد، ما به التفاوت امتیاز مقطع نیز اضافه می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
×

سلام هم اکنون پشتیبان آموزشگاه در واتس اپ آنلاین می باشد.

سوالات و پیگیری های خود را هم اکنون با انتخاب پشتیبان شروع کنید...

× گفتگو آنلاین با پشیبان