در پی انتشار برخی اخبار کذب و جعلی در فضای رسانه ای و مجازی ، به ضابطان قضایی...

ناشران اخبار جعلی و ضربه‌زننده به سلامت و امنیت روانی جامعه را برای برخورد قضایی معرفی کنید

در پی انتشار برخی اخبار کذب و جعلی در فضای رسانه ای و مجازی ، به ضابطان قضایی...

در پی انتشار برخی اخبار کذب و جعلی در فضای رسانه ای و مجازی ، به ضابطان قضایی...

ناشران اخبار جعلی و ضربه‌زننده به سلامت و امنیت روانی جامعه را برای برخورد قضایی معرفی کنید

در پی انتشار برخی اخبار کذب و جعلی در فضای رسانه ای و مجازی ، به ضابطان قضایی...

برگزیدگان سومین جشنواره رسانه‌ ای ابوذر آذربایجان شرقی معرفی شدند منبع:خبرگزاری مهر

برگزیدگان سومین جشنواره رسانه‌ ای ابوذر آذربایجان شرقی معرفی شدند

برگزیدگان سومین جشنواره رسانه‌ ای ابوذر آذربایجان شرقی معرفی شدند منبع:خبرگزاری مهر

WhatsApp chat