ایسنا/خراسان شمالی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی بر انسجام رسانه های استان برای در خانه...

انسجام رسانه ها برای در خانه ماندن مردم

ایسنا/خراسان شمالی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی بر انسجام رسانه های استان برای در خانه...

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از مردم خواست که اخبار مرتبط با ویروس کرونا را از مراجع رسمی...

ساری: مردم در این شرایط به شایعات توجه نکنند

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از مردم خواست که اخبار مرتبط با ویروس کرونا را از مراجع رسمی...

WhatsApp chat