مردم حساب فعالیت رسانه‌های بدون مجوز را از رسانه‌های رسمی جدا کنند منبع:خبرگزاری ایسنا

مردم حساب فعالیت رسانه‌های بدون مجوز را از رسانه‌های رسمی جدا کنند

مردم حساب فعالیت رسانه‌های بدون مجوز را از رسانه‌های رسمی جدا کنند منبع:خبرگزاری ایسنا

مقامات چین اعلام کردند، مجوز فعالیت سه خبرنگار نشریه «وال استریت ژورنال» را به دلیل انتشار یک تیتر نژادپرستانه...

چین مجوز فعالیت خبرنگاران نشریه آمریکایی را لغو کرد

مقامات چین اعلام کردند، مجوز فعالیت سه خبرنگار نشریه «وال استریت ژورنال» را به دلیل انتشار یک تیتر نژادپرستانه...

دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از صدور مجوز فعالیت ۸۴ رسانه مکتوب و الکترونیک در جلسه هیات نظارت بر...

مجوز فعالیت 84 رسانه جدید صادر شد

دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از صدور مجوز فعالیت ۸۴ رسانه مکتوب و الکترونیک در جلسه هیات نظارت بر...