بیش از ۴۰۰ خبرنگار خارجی انتخابات مجلس را پوشش می دهند منبع:خبرگزاری مهر

بیش از ۴۰۰ خبرنگار خارجی انتخابات مجلس را پوشش می دهند

بیش از ۴۰۰ خبرنگار خارجی انتخابات مجلس را پوشش می دهند منبع:خبرگزاری مهر

بیش از ۴۰۰ خبرنگار مقیم و غیرمقیم رسانه‌های خارجی حضور مردم در پای صندوق های رای را پوشش...

حضور بش از ۴۰۰ خبرنگار خارجی برای پوشش انتخابات مجلس

بیش از ۴۰۰ خبرنگار مقیم و غیرمقیم رسانه‌های خارجی حضور مردم در پای صندوق های رای را پوشش...

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به مهمترین رسانه‌های دارای منع قانونی تبلیغات نامزدهای...

اطلاعیه درباره منع تبلیغات در رسانه‌های مشمول ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به مهمترین رسانه‌های دارای منع قانونی تبلیغات نامزدهای...

برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات مجلس دشمن را ناامید خواهد کرد منبع:خبرگزاری مهر

برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات مجلس دشمن را ناامید خواهد کرد

برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات مجلس دشمن را ناامید خواهد کرد منبع:خبرگزاری مهر

WhatsApp chat