ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اصحاب رسانه باید با قلم خود از نظام دفاع کنند و برای...

حمایت قطعی حقوقی و قضایی از اصحاب رسانه/رسانه‌ها با قلم خود از نظام دفاع کنند

ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اصحاب رسانه باید با قلم خود از نظام دفاع کنند و برای...

در پی انتشار برخی اخبار کذب و جعلی در فضای رسانه ای و مجازی ، به ضابطان قضایی ابلاغ...

ناشران اخبار جعلی و ضربه‌زننده به سلامت و امنیت روانی جامعه را برای برخورد قضایی معرفی کنید

در پی انتشار برخی اخبار کذب و جعلی در فضای رسانه ای و مجازی ، به ضابطان قضایی ابلاغ...

در پی انتشار برخی اخبار کذب و جعلی در فضای رسانه ای و مجازی ، به ضابطان قضایی ابلاغ...

ناشران اخبار جعلی و ضربه‌زننده به سلامت و امنیت روانی جامعه را برای برخورد قضایی معرفی کنید

در پی انتشار برخی اخبار کذب و جعلی در فضای رسانه ای و مجازی ، به ضابطان قضایی ابلاغ...

رییس حوزه ریاست قوه قضاییه به نامه رییس دفتر رییس‌جمهور درباره مسئولیت صدا و سیما در خصوص صدور مجوز...

پاسخ قضایی به یک تذکر اجرایی

رییس حوزه ریاست قوه قضاییه به نامه رییس دفتر رییس‌جمهور درباره مسئولیت صدا و سیما در خصوص صدور مجوز...

WhatsApp chat