در پی حضور یکی از خواننده‌ها و اجرای قطعه‌ای در برنامه شبکه چهار، مدیر گروه ادب و هنر...

عذرخواهی مدیر گروه ادب و هنر شبکه چهار

در پی حضور یکی از خواننده‌ها و اجرای قطعه‌ای در برنامه شبکه چهار، مدیر گروه ادب و هنر...

به گزارش پایگاه خبری آموزشگاه رسانه و به نقل از سایت باشگاه استقلال، طبق روال ماه های اخیر...

عذرخواهی باشگاه استقلال از خبرنگاران

به گزارش پایگاه خبری آموزشگاه رسانه و به نقل از سایت باشگاه استقلال، طبق روال ماه های اخیر...

WhatsApp chat