موزه‌ای در شأن مطبوعات آذربایجان شرقی افتتاح می شود منبع:خبرگزاری مهر

موزه‌ای در شأن مطبوعات آذربایجان شرقی افتتاح می شود

موزه‌ای در شأن مطبوعات آذربایجان شرقی افتتاح می شود منبع:خبرگزاری مهر

برگزیدگان سومین جشنواره رسانه‌ ای ابوذر آذربایجان شرقی معرفی شدند منبع:خبرگزاری مهر

برگزیدگان سومین جشنواره رسانه‌ ای ابوذر آذربایجان شرقی معرفی شدند

برگزیدگان سومین جشنواره رسانه‌ ای ابوذر آذربایجان شرقی معرفی شدند منبع:خبرگزاری مهر

ایسنا/آذربایجان شرقی استاندار آذربایجان شرقی از تلاش و اهتمام خبرنگاران صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی و رسانه‌ها و مطبوعات استان...

قدردانی استاندار آذربایجان شرقی از خبرنگاران رسانه‌ها و صداوسیمای استان

ایسنا/آذربایجان شرقی استاندار آذربایجان شرقی از تلاش و اهتمام خبرنگاران صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی و رسانه‌ها و مطبوعات استان...

WhatsApp chat