کنگره ملی تجلیل از قربانیان حقوق بشر آمریکا با حضور وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد. به گزارش پایگاه...

کنگره ملی تجلیل از قربانیان حقوق بشر آمریکا برگزار شد

کنگره ملی تجلیل از قربانیان حقوق بشر آمریکا با حضور وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد. به گزارش پایگاه...

ایسنا/کرمان اولین نشست دوره جدید هیأت مدیره خانه مطبوعات شمال استان کرمان برگزار شد به گزارش پایگاه خبری آموزشگاه...

رییس خانه مطبوعات شمال استان کرمان انتخاب شد

ایسنا/کرمان اولین نشست دوره جدید هیأت مدیره خانه مطبوعات شمال استان کرمان برگزار شد به گزارش پایگاه خبری آموزشگاه...

در مرکز نوآوری شریف، مرکز نوآوری رسانه‌های صوتی و تصویری طی مراسمی افتتاح شد. به گزارش پایگاه خبری آموزشگاه...

مرکز نوآوری رسانه‌ها افتتاح شد

در مرکز نوآوری شریف، مرکز نوآوری رسانه‌های صوتی و تصویری طی مراسمی افتتاح شد. به گزارش پایگاه خبری آموزشگاه...

ایسنا/خراسان رضوی هیات ‌رئیسه خانه مطبوعات و رسانه‌های استان خراسان رضوی در نخستین جلسه هیات مدیره این موسسه انتخاب...

هیات‌ رئیسه خانه مطبوعات خراسان رضوی انتخاب شد

ایسنا/خراسان رضوی هیات ‌رئیسه خانه مطبوعات و رسانه‌های استان خراسان رضوی در نخستین جلسه هیات مدیره این موسسه انتخاب...