نخستین همایش استانداردهای جهانی روابط عمومی مدل بومی برنامه اروپایی مهارت سنجی شغلی ESCO در ایران با شعار...

نخستین همایش استانداردهای جهانی روابط عمومی برگزار می‌شود

نخستین همایش استانداردهای جهانی روابط عمومی مدل بومی برنامه اروپایی مهارت سنجی شغلی ESCO در ایران با شعار...

سردبیر برنامه «کتاب شب» از بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب «شیر و عقاب» اثر جیمز بیل با ترجمه فروزنده...

بازخوانی کتابی درباره روابط بدفرجام ایران و آمریکا

سردبیر برنامه «کتاب شب» از بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب «شیر و عقاب» اثر جیمز بیل با ترجمه فروزنده...

مدیرکل جدید روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری منصوب شد منبع:خبرگزاری مهر

مدیرکل جدید روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری منصوب شد

مدیرکل جدید روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری منصوب شد منبع:خبرگزاری مهر

WhatsApp chat