حسن نجاریان که این روزها تهیه کنندگی سریالی از مجتبی راعی را بر عهده دارد، درباره تعطیلی پروژه‌های...

واکنش تهیه کننده سریال «جشن سربرون» به توقف پروژه‌ها و بیانیه خانه سینما

حسن نجاریان که این روزها تهیه کنندگی سریالی از مجتبی راعی را بر عهده دارد، درباره تعطیلی پروژه‌های...

کارگروه مدیریت بحران کرونا خانه سینما به فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا کلان شهر تهران دکتر علیرضا زالی...

جدیدترین شفاف‌سازی کارگروه مدیریت بحران کرونا خانه سینما

کارگروه مدیریت بحران کرونا خانه سینما به فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا کلان شهر تهران دکتر علیرضا زالی...

ایسنا/خراسان شمالی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی بر انسجام رسانه های استان برای در خانه...

انسجام رسانه ها برای در خانه ماندن مردم

ایسنا/خراسان شمالی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی بر انسجام رسانه های استان برای در خانه...

نشست هماهنگی برنامه‌های رسانه‌ای شبکه‌های تلویزیونی سیما با محوریت «ورزش در خانه» با حضور سید عبدالحمید احمدی معاون...

نشست هماهنگی برنامه‌های رسانه‌ای سیما با محوریت ورزش در خانه

نشست هماهنگی برنامه‌های رسانه‌ای شبکه‌های تلویزیونی سیما با محوریت «ورزش در خانه» با حضور سید عبدالحمید احمدی معاون...

WhatsApp chat