چهارمین جشنواره تلویزیونی مستند در بخش مستندنگاری و عکس پذیرای آثار اهالی رسانه خواهد بود. به گزارش پایگاه خبری...

بخش رسانه در جشنواره تلویزیونی مستند

چهارمین جشنواره تلویزیونی مستند در بخش مستندنگاری و عکس پذیرای آثار اهالی رسانه خواهد بود. به گزارش پایگاه خبری...

برگزاری جشنواره مطبوعات شمال غرب کشور به میزبانی اردبیل منبع:خبرگزاری مهر

برگزاری جشنواره مطبوعات شمال غرب کشور به میزبانی اردبیل

برگزاری جشنواره مطبوعات شمال غرب کشور به میزبانی اردبیل منبع:خبرگزاری مهر

انیمیشن تولیدی مرکز همدان، به مرحله پایانی جشنواره بین‌المللی فیلم کودک تایوان راه یافت. به گزارش پایگاه خبری آموزشگاه...

راهیابی انیمیشن ایرانی به مرحله نهایی جشنواره فیلم کودک تایوان

انیمیشن تولیدی مرکز همدان، به مرحله پایانی جشنواره بین‌المللی فیلم کودک تایوان راه یافت. به گزارش پایگاه خبری آموزشگاه...

WhatsApp chat