ارزیابی مدیران روابط عمومی همدان بر اساس تحقق سند اطلاع‌رسانی است منبع:خبرگزاری مهر

ارزیابی مدیران روابط عمومی همدان بر اساس تحقق سند اطلاع‌رسانی است

ارزیابی مدیران روابط عمومی همدان بر اساس تحقق سند اطلاع‌رسانی است منبع:خبرگزاری مهر

به گزارش پایگاه خبری آموزشگاه رسانه، کمیته ارزیابی و طبقه بندی رسانه های استان یزد پس از تصویب...

رسانه‌های استان یزد ارزیابی و طبقه‌بندی شدند

به گزارش پایگاه خبری آموزشگاه رسانه، کمیته ارزیابی و طبقه بندی رسانه های استان یزد پس از تصویب...

به گزارش پایگاه خبری آموزشگاه رسانه، امین بابایی در نخستین مجمع منطقه‌ای روابط عمومی‌های شرق استان تهران که...

یکی ازمعیارهای ارزیابی مدیران استان تهران ارتقای روابط عمومی است

به گزارش پایگاه خبری آموزشگاه رسانه، امین بابایی در نخستین مجمع منطقه‌ای روابط عمومی‌های شرق استان تهران که...

به گزارش پایگاه خبری آموزشگاه رسانه، امین بابایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در استانداری تهران...

فعالیت روابط عمومی در ارزیابی شهرداران اثرگذار است

به گزارش پایگاه خبری آموزشگاه رسانه، امین بابایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در استانداری تهران...

WhatsApp chat