برچسب:

برچسب:
.۵٫۱ برچسب کم: حتما ۱۵ برچسب پر شود.
.۵٫۱ برچسب نامناسب:
.۵٫۱٫۱ برچسب ها باید کلمات مهم متن خبر انتخاب شود.
.۵٫۱٫۱ اسم ناحیه، حوزه و پایگاه برگزار کننده برنامه در برچسب ها نوشته شود.
.۵٫۱٫۱ نام اشخاص مهم حاضر در برنامه در برچسب ها نوشته شود.
.۵٫۱٫۱ نام منطقه، محله و مکان برگزاری برنامه در برچسب ها نوشته شود.
 نکته ۱: در برچسب ها علامت )ع( و )س( نوشته شود چون کسی هنگام سرچ در گوگل اینها را تایپ نمی کند.
 نکته ۱: برای نوشتن نام پایگاه/حوزه/ناحیه برگزار کننده برنامه نباید عبارت “مقاومت بسیج” را نوشت چون کسی
هنگام سرچ در گوگل اینها را تایپ نمی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *